GEMINIGHT 警告:您的浏览器不支持JavaScript将无法正常浏览!
Warning: Your browser does not support JavaScript!
注册(Register) | 登录(Login)
看随机帖
主站(Home) » 论坛(Forum) » 电子游戏区(TV Game)
pinkgun

自称:逆转,然后再见
注册于:2006年6月29日
等级:论坛元老
帖子数:3187
积分:14828
阅读权限:60
合金装备4:爱国者之枪 截图欣赏 1楼

本次的《合金装备4》最令人惊讶的是原本帅气的主人公Snake,竟然已经成了白发苍苍的老人。而此次Konami的合金装备小组甚至宣称要利用强大的PS3机能,来制作出一个完全真实的世界。制作人小岛秀夫先前曾表示,藉由 PS3 具备的强大处理能力,《合金装备4》将会有非常大幅度的进步,不但环境会随着游戏的过程而不断变化,而且不只是看得到的部分,连看不到的细微部分也会忠实的呈现出来,不再像以往那般制式固定,充分展现出‘无处可藏’的生动感。因此本次将首度展出的实际游戏画面究竟能达到什么样的表现,可说是受到全球媒体与玩家的瞩目。

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen001.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen002.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen003.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen006.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen016.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen012.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen017.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen020.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen025.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen026.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen030.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen031.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen032.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen033.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen034.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen035.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen036.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/262/926596_20070920_screen038.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/235/926596_20070824_screen001.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/235/926596_20070824_screen002.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/235/926596_20070824_screen003.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/235/926596_20070824_screen004.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/235/926596_20070824_screen005.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/235/926596_20070824_screen006.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/235/926596_20070824_screen007.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/235/926596_20070824_screen009.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/234/926596_20070823_screen001.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/234/926596_20070823_screen002.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/234/926596_20070823_screen003.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/234/926596_20070823_screen004.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/234/926596_20070823_screen007.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/204/926596_20070724_screen009.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/204/926596_20070724_screen011.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/204/926596_20070724_screen012.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/204/926596_20070724_screen018.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/204/926596_20070724_screen019.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2007/204/926596_20070724_screen049.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2006/263/926596_20060923_screen007.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2006/263/926596_20060923_screen011.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2006/263/926596_20060923_screen020.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2006/234/926596_20060823_screen005.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2006/128/926596_20060509_screen016.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2005/257/reviews/926596_20050916_screen001.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2005/257/reviews/926596_20050916_screen013.jpg[/img]

[img]http://image.com.com/gamespot/images/2005/257/reviews/926596_20050916_screen014.jpg[/img]

SIGNATURE
发表于:2008-3-3 01:45(约11年前)  访问量:308

标题(Title):
关键字标签(Tags):
路人:回贴可以不必登录